Scriri a nosu

 

 

Si teneis su prexeri de chistionai cun nosu po si fai sciri ita pentzais de s'ufìtziu, po si donai unu consillu o po cancuna curiosidadi

ddu podeis fai scriendi a

 

ufitziu.baruminesu@email.it

 

 

 

 

 

 

 


NOVAS

is annus passaus

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007