traballus

àutus

librus

cursu de formatzioni

fotografias

collegamentus

is leis

 

 

 

 

 

Scriri a nosu

 

 

Si teneis su prexeri de chistionai cun nosu po si fai sciri ita pentzais de s'ufìtziu, po si donai unu consillu o po cancuna curiosidadi,

fadei-ddu scriendi a

 

ufitziu.baruminesu@email.it

 

 

 

 

 

 

 

 


innui seus

candu si podeis agatai

scriri a nosu

sa bidda

informus


is annus passaus

2011

2010

2009

2008

2007

 
novas